Preuzmite kontrolu nad svojom dokumentacijom
  • Smanjenje troškova
  • Usklađenost i poštivanje zakonskih propisa
  • Najviši stupanj sigurnosti i zaštite pohranjene dokumentacije
  • Standardizirani sustav dohvata, upravljanja, pohrane i arhiviranja

Sređivanje dokumentacije

Usluga stručnog sređivanja i evidentiranja Vaše arhive između ostalog uključuje: identifikaciju dokumenta i izradu popisa, izrada projekta zaštite i čuvanja dokumentacije, izrada prijedloga za izlučivanje, izlučivanje...

  • Sređeno, tehnički uređeno, popisano i opisano gradivo
  • Maksimalna iskorištenost postojećeg prostora
  • Lak i brz pristup dokumentima odnosno informacijama